ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA 42 (2-3)

TURINYS

 1. Damanauskas, A. Janulevičius, G. Pupinis. Traktoriaus balastinių masių, oro slėgio padangose ir darbo rodiklių priklausomybių tyrimai sėjos darbuose
9
 1. Laceklis – Bertmanis, A. Kakitis, E. Kronbergs, E. Repsa
 2. Smits. Slėgio svyravimai hidraulinio keltuvo sistemoje transporto režime
22
 1. Liniņš. Automobilio greitėjimo kitimas priklausomai nuo važiavimo režimo
32
 1. Berjoza, I. Jurgena. Ekologiniai ir ekonominiai elektra varomų transporto priemonių eksploatacijos aspektai
43
 1. Grządziela. Nestacionarios būklės rotorinių sistemų diagnozavimo priemonėsNestacionarios būklės rotorinių sistemų diagnozavimo priemonės
55
 1. Katinas, J. Savickas, M. Tamašauskienė. Alternatyvių degalų gamybos ir vartojimo galimybių šalies transporte analizė
65
 1. Lapinskas, A. Kirka, V. Lapinskienė. Transmisijos su hidrostatine pavara teoriniai tyrimai
73
 1. R. Kulchitskiy. Operatyvus dyzelinių variklių atidirbusių dujų dispersinių dalelių emisijos kontrolės metodas
81
 1. Labeckas, S. Slavinskas. Trijų komponentų etanolio, benzino ir rapsų aliejaus mišiniu veikiančio traktorinio dyzelinio variklio darbo rodiklių ir deginių emisijos analizė
91
 1. Gailis. Automobilių techninės priežiūros sistema
105
 1. Pirs, V. Malnicenko. Bioetanolio – benzino mišinių įtaka standartinio kibirkštinio uždegimo variklio darbo rodikliams
115
 1. R. Kulchitskiy, B. Yu. Golev, A. M. A. Attia. Alternatyvių degalų naudojimo VDV problemos
127
 1. Lus, M. Łutowicz. Laivų dyzelinių variklių diagnostika
141
 1. Lus, M. Łutowicz. Preliminarus naujo vibracinės diagnostikos metodo išbandymas laivų greitaeigiame dyzeliniame variklyje
150
 1. Garus. Daugiapropeleriniame povandeniniame robote veikiančių jėgų ir momentų nustatymo algoritmas
161
 1. G. Shatrov, A. S. Khachiyan, I. G. Shishlov. Dyzelinių sunkvežimių konversija darbui gamtinėmis dujomis yra racionalus deginių emisijos mažinimo būdas
174
 1. T. Bogoroš, A. Bubulis, A. Pauliukas, V. Jurėnas. Kavitacinis vandens minkštinimas
188
 1. Pukalskas, J. Matijošius, V. Žuraulis, V. Sadauskas. Šiuolaikinių dyzelinių automobilių variklių kietųjų dalelių filtrų regeneracijos problemos
196
 1. Dukulis, A. Birkavs, G. Birzietis. Rapsų aliejaus ir dyzelinių degalų mišinių takumo žiemos sąlygomis tyrimas
204
 1. Putnieks. Degalų sąnaudos pagal automobilio apkrovą
214
 1. Skukauskaitė, S. Slavinskas. Dyzelinių degalų įpurškimo aparatūros darbo rapsų aliejumi tyrimas
222
 1. Mažeika, J. Matijošius. Trikomponenčių degalų panaudojimo galimybės dyzeliniame variklyje
232
 1. Juostas, A. Janulevičius, G. Pupinis. Traktoriaus variklio apkrovos ir degalų sąnaudų tyrimai sėjos darbuose
240

Visas leidinys (*.pdf  byloje)