ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA 44 (1, 2, 3)

Traktoriaus darbo režimų, degalų sąnaudų ir deginių emisijos tyrimai arimo darbuose

TURINYS

Ali M.A. Attia, A.R. Kulchitskiy. Vandens ir degalų emulsijos struktūros valdymas 9
Lus, M. Łutowicz, J. Listkowski. Dyzelinių variklių turbokompresorių diagnostiniai tyrimai laboratoriniais stendais 24
Paulauskas, S. Nagurnas, A. Rimkus, M. Melaika. Benzininių variklių taršos eksperimentiniai tyrimai, atkartojant Europos važiavimo ciklą NEDC 34
Garus. Varančiosios jėgos paskirstymo metodas povandeninio roboto transporto priemonės paleidimui 48
Šimakauskas. Vidaus degimo variklio žvakių erozija ir jos tyrimo prietaisas 61
Rimkus, S. Pukalskas, J. Matijošius, J. Biedrzycki. Dyzelinio variklio ekologinių ir energetinių rodiklių tyrimas naudojant dyzelino biobutanolio ir Brauno dujų mišinius 72
Labeckas, S. Slavinskas, V. Vilutienė. Reaktyvinių degalų panaudojimas dyzeliniame variklyje 84
Žuraulis, A. Žukas. Kompiuterinės automobilių dinamikos modeliavimo programos „Carsim“ panaudojimo galimybės automobilių skersinės dinamikos tyrimuose 100
А. R. Kulchitskiy. Skaičiuojamasis dyzelinių variklių sudegintos alyvos nustatymo metodas 112
Gegeckienė, E. Kibirkštis, V. Miliūnas, A. Pauliukas, K. Ragulskis, L. Ragulskis. Kelio profilio nelygumų sužadinami pakuočių dėžės virpesiai 123
Lus, M. Łutowicz, D. Cuper. Šilumą regeneruojančio vidaus degimo variklio cilindre vykstančių procesų modeliavimas 131
Katinas, J. Savickas. Dujinių degalų vartojimo transporte plėtros analizė 144
Smailys, K. Bereisiene, V. DauksysBiodyzelis kaip alternatyvus kuras jūrų transportui 154
Kurkauskas, V. Damanauskas, A. Janulevičius, G. Pupinis. Traktoriaus „4×4“ varančiųjų ratų sąveikos su kelio paviršiumi tyrimai 172
Grządziela. Povandeninio sprogimo poveikio modeliavimas 184
Juostas, A. Janulevičius. Traktoriaus darbo režimų, degalų sąnaudų ir deginių emisijos tyrimai arimo darbuose 196
Wierzbicki, A. Piętak, M. Imiołek, A. Imiołek. Savaiminio užsidegimo variklio dirbančio metano ir dyzelino mišiniu tyrimas 211
Klyus. Degalų apdorojimas purkštuke dyzeliniam varikliui veikiant biodegalais su vandens priedu 223
Lebedevas, J. Žaglinskis, G. Lebedeva. 1Z 1.9 TDI dyzelio šilumos išsiskyrimo rodiklių eksperimentiniai ir matematinio modeliavimo tyrimai 232
Slavinskas, B. Skukauskaitė, T. Mickevičius. Degalų įpurškimo parametrų įtaka rapsų aliejumi veikiančio variklio darbo rodikliams 242
Laurinaitis, S. Slavinskas. Homogeninių degalų ir oro mišinių savaiminio užsiliepsnojimo HCCI variklyje eksperimentinis tyrimas 254

Visas leidinys (*.pdf  byloje)