Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius

Juozas Padgurskas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Vykdomasis redaktorius

Audrius Žunda, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Nariai:

 • Gintaras Defanas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 • Rolandas Domeika, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Thomas Jungbluth, Hohenheimo universitetas, Vokietija
 • Marek Klimkiewicz, Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Lenkija
 • Gvidonas Labeckas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Violeta Makarevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Hannu Mikkola, Helsinkio universitetas, Suomija
 • Joachim Müller, Hohenheimo universitetas, Vokietija
 • Jüri Olt, Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija
 • Petras Punys, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Algirdas Jonas Raila, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Constantinos Dimitrios Rakopoulos, Atėnų valstybinis technikos universitetas, Graikija
 • Egidijus Šarauskis, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
 • Kaspars Vartukapteinis, Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija

Redaktorių kolegijos adresas/Address of Editorial Board

ASU, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Studentų g 15,
LT-53362, Akademija, Kauno raj.,
El. paštas: if@asu.lt

Mokslo darbus referuoja:

Agricultural Engineering Abstracts§
CAB International, ISSN 0308-8863
Straipsniai žurnale „Žemės ūkio inžinerija“ yra recenzuojami.
© Aleksandro Stulginskio universitetas
© Aleksandras Stulginskis University